PERKHIDMATAN

QUITLINE

  • Program Berhenti Merokok Melalui Talian Telefon bertujuan untuk menemubual/ kaunseling perokok atau bekas perokok atau perokok pasif.
  • Pemanggil boleh mendapatkan bantuan individu secara lisan tentang berhenti merokok serta maklumat berkaitan.
  • Masa operasi jam 8.10 pagi hingga 5.00 petang
PERKHIDMATAN    QUITLINE   INFOLINE     PERKHIDMATAN BERHENTI MEROKOK 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 07-11-2016 :: 03:41 PM